Collett, Robert (1842 - 1913) [no]

Collett, Robert (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:15:48
21/05/2022 01:27:09
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b6e7f2d8-870f-434d-8b65-48687ce50574 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Collett, Robert
Norwegian bokmål

First name
Robert
Norwegian bokmål

Last name
Collett
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1842

-Time
1842
Death
1913

-Time
1913
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 02.12.1842 - død 27.01.1913
Eldste sønn av Peter Jonas og Camilla Collett. Professor i zoologi, et aktivt medlem av Den norske Turistforening og en ivrig amatørfotograf med et godt blikk for både motiv og komposisjon. Han tok ikke bare vitenskapelige bilder, men var også interessert i menneskene han møtte, og hvordan de levde. Det er bevart rundt 600 glassnegativ etter Robert Collett fra de siste tiåra av 1800-tallet. Samlingen inneholder motiv fra hele landet. I 1913 fikk Norske Kvinners Sanitetsforening hele fotoarkivet etter Robert Collett som testamentarisk gave. Meningen var å sette sammen bildene til en mappe som skulle selges i turisttiden om sommeren og ved juletider hvert år til inntekt for et fond til "tuberkulosens bekæmpelse". På grunn av første verdenskrig ble aldri Colletts ønske oppfylt. Årsaken til at professor Collett testamenterte bildene til Sanitetsforeningen var at at han selv hadde svake lunger og flere ganger måtte oppholde seg på sanatorium. Glassnegativsamlingen med notatbøker til ble oppbevart ved Zoologisk Museum i Oslo til 1994 da den ble overført til Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo.I 1987 ga Norske Kvinners Sanitetsforening ut en kalender med bilder fra denne samlingen.

Virkested:
1899: Jæren; Hå
1903: Jæren; Hå
1880 ca-1900 ca: Hele Norge

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Norske fotosamlinger, 1989
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
388

-Id
388
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005481

-Id
021036005481
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
F1F44542-FE13-4853-8AF2-E7F16DE9AF12

-Id
F1F44542-FE13-4853-8AF2-E7F16DE9AF12
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål