North Atlantic Canning Co., The (Hermetikkindustri) [no]

North Atlantic Canning Co., The (norwegian bokmål)

Norske hermetikkfabrikker (Norsk hermetikkmuseum) [no]

Dataset owner
Norsk hermetikkmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/03/2020 12:30:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b6dc0189-2a73-4b76-8de6-2325db219059 | RDF/XML | JSON-LD
Name
North Atlantic Canning Co., The
Norwegian bokmål

Establishment
1915

-Time
1915
Termination
1925

-Time
1925
Type
Norwegian bokmål


Norwegian nynorsk

Place reference
Åfjord (Historisk kommune) [no], , Skjørn, til Trondheim i 1917., Åfjord, Trøndelag [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Place (text)
Skjørn, til Trondheim i 1917., Åfjord, Trøndelag
Norwegian bokmål
Note
Sannsynligvis avviklet i 1919. Reetablert samme år. Inngår i Raakvaag Canning 1925, senere sannsynligvis drevet av Trondhjem Preserving Co., Oppgitt tre fabr.
Norwegian bokmål

Aksjekapital v/start [no]
500.000
-Heading
Aksjekapital v/start
Norwegian bokmål

-Text
500.000
Norwegian bokmål