Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
04/03/2019 12:56:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b6ce7aeb-d1a6-4a91-b3f4-e47cd1f91110 | RDF/XML | JSON-LD
Label
photolithography
English

fotolitograafia
Estonian

Alternative label
photo-litho process
English

photo-lithography
English

photolithographic process
English

Scope note
A planographic photomechanical process that uses the same principle as lithography, the repulsion of oil and water, but uses a photographic process to transfer the image to the plate.
English

Lametrüki fotomehaaniline protsess, mis kasutab samu põhimõtteid nagu litograafia - õli ja vee tõrjumine, kuid kasutab fotograafilist protsessi, et kujutis plaadile üle kanda.
Estonian

Broader concept
English
English
                         printing processes
English
                              photomechanical processes
English
                                   planographic photomechanical processes
English

Narrower concept
-Text
"fotolitograafia" - Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300053275 February 26, 2019 6:46:31 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300053275 26.02.2019 18:46:31
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300053275 2019-02-26 18:46:31
Swedish