Helldén, David (1905 - 1990) [sv]

Other languages: Helldén, David (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:38:43
18/05/2024 01:16:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b67b7bf6-b629-4e5e-8397-9c35a5bd0988 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Helldén, David
Swedish

First name
David
Swedish

Last name
Helldén
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
17/01/1905 Bollebygd (Stad) [sv], , ,

-Time
17/01/1905
-Place reference
--Place
Death
17/11/1990 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
17/11/1990
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Studentexamen i Halmstad 1923.
KTH 1923-1927, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1930, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Erik Lallerstedt, Stockholm, 1927-1935.
Egen arkitektverksamhet i Stockholm från 1935.

Tävlingar: Stadsteater i Malmö, motto: Scen Salong Foyer En Enhet, 1933, tillsammans med Erik Lallerstedt, 2:a pris, ej utfört.
Stadsteater i Malmö, motto Utvidgning två minuter, 1935, tillsammans med Erik Lallerstedt, 2:a pris i omtävling.
Kommunal flickskola i Malmö, motto Dubbelsidigt belysta klassrum i markens plan, 1940, 1:a pris.
Badhus i Malmö, motto Sikt mot simhall, 1940, 2:a pris.
Högre allmänt läroverk i Enskede, motto Söder mot norr, 1945, 3:e pris.
Högre allmänt läroverk i Karlstad, motto Con amore, 1945, 1:a pris, uppfört 1959.
Österleden, två tävlingsförslag, Motto 17344, 1:a pris, och motto 38957, obelönat, båda tillsammans med civilingenjör Per Olow Klevemark.
Stockholms universitet, Frescati, motto 15357, 1960, 2:a pris, ej utfört.
Stockholms universitet, Frescati, omtävling, 1961, delvis utfört.Resor: Italien 1926 och 1927.
Stipendieresa till England, Tyskland, Frankrike och Holland 1930.

Medlemskap: STF 1928, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1942:10 sid 130, Malmö stadsteater; ibid 1944:22 sid 398, Malmö stadsteater och konserthus; ibid 1949:2 sid 28, Villa och ateljé i Saltsjöbaden; ibid 1951:24 sid 430, Hökarängen i Stockholm; ibid 1957-A:5 sid 131, Nya kontorshus (planer). Första höghuset, Stockholm; ibid 1958-A:4 sid 74, Kommunal flickskola i Malmö; ibid 1958-A:5 sid 116, Höghusen och boendemiljön. Debatten i Svenska Arkitektföreningen de 17 febr. och den 21 april; ibid 1958-A:5 sid 119, Idéprojekt till bostadshöghus och småhus; ibid 1962-A:2 sid 52, Läroverk i Halmstad; ibid 1962-A:11 sid 298, Första höghuset i Hötorgscity, Stockholm.
Arkitektur 1972:7 sid 4, Frescatiuniversitetet.

Verk ett urval:
Villa i Falkenberg för bankkamrer Ernst Persson 1931-1932.
Villa i Malung för direktör Per Daniels, 1936.
Hyreshus för byggmästare Eric Sigfrid Persson; två niovånings skivhus och två fyravåningshus, Ribershus, Malmö, 1937-1943, tillsammans med arkitekt Stig Dranger.
Prästgård i Skållerud, Dalsland, 1938.
Hyreshus för byggmästare Herbert Genberg, Essingestråket 38, Stora Essingen, Stockholm, 1939.
Hyreshus för byggmästare Herbert Genberg, Tavastgatan - Blecktornsgränd, Stockholm, 1940.
Malmö stadsteater 1940-1944, tillsammans med professor Erik Lallerstedt och arkitekt Sigurd Lewerentz.
Bostadsområdet Ekensberg, Stockholm, för AB Stockholmshem 1944-1945.
Stadsplan för Nedre Norrmalm, Stockholm, förslag, 1945-1947 tillsammans med arkitekt Carl-Fredrik Ahlberg och stadsplanedirektör Sven Markelius med flera, delvis utfört efter vissa omarbetningar.
Centrala telehus i Köping, Ystad och Västervik 1945-1949.
Del av bostadsområdet Hökarängen, Stockholm, för AB Stockholmshem 1946-1949.
Villa i Malung för Nils Daniels 1947.
Villa för skulptören Edvin Öhrström, Sävstigen 4 A, Saltsjöbaden, 1947-1948.
Hökarängens centrum, Stockholm, 1948-1951.
Herrgården Uddersrud, Ransäter, ombyggnad till elevhem för Geijerskolan 1951-1952.
Nya sjukstugan, Ransäter, ombyggnad till elevhem för Geijerskolan 1951-1952.
Uthuslänga, Ransäter, ombyggnad till bibliotek och kapell för Geijerskolan 1951-1952.
Herrgården Berget, Ransäter, ombyggnad till lärarbostäder och elevlogement för Geijerskolan 1952.
Första höghuset, Hötorgscity, Stockholm 1951-1959.
Hötorgshallen med vidhängande butikslängor, Hötorgscity, Stockholm, 1953-1958. Butikerna om- och tillbyggda för ny filmstad, saluhallen kvar.
Sergelteatern, Hötorgscity, Stockholm 1953-1958. Om- och tillbyggd för ny filmstad, salongen i huvudsak intakt.
Kommunal flickskola i Malmö 1954, efter tävling 1940, riven 1992.
Geijerskolan, Ransäter, huvudbyggnad 1958-1963.
Sundstaläroverket, Karlstad, 1959, efter tävling 1945.
Neonskylt för DUX, första höghuset, Hötorgscity, Stockholm, 1960, nedmonterad 1994.
Totalplan för Stockholms universitet, Frescati, 1962-1963.
Södra huset, Stockholms universitet, Frescati, 1963-1971.
Lärarbostäder, tre villor, Geijerskolan, Ransäter, 1965.
Utställning om Stockholms stad, Tokyo, 1966.
Entrébyggnad för södra uppgången vid T-banestation Universitetet, Frescati, Stockholm, 1971-1972.
Elevhem, 7 st, och förrådsbyggnad, Geijerskolan, Ransäter, 1975.
Brunkebergstorg, Stockholm 1976-1977.
Tillbyggnad av huvudbyggnaden och lärarbostäder, 2 st villor, Geijerskolan, Ransäter, 1977-1978.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1241, 1483.
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Rörby, Martin, Samtal med David Helldén: arkitekt. Arkitekturmuseets skriftserie nr 1, Stockholm 1991.
Rörby, Martin, Hötorgscity - från vision till verklighet, Stockholm 1991,
Igitur 1992 nr 2, Rörby, Martin, Södra huset - spillran av en vision.
G-klaven, Medlemsblad för Geijerskolans elevförbund, hösten 1992, Att bygga en skola.
Femtiotalet, Arkitekturmuseets årsbok 1995, Rörby, Martin, Hötorgscity - ett äventyrat riksintresse.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Dagens Nyheter 1990-11-24, nekrolog av Martin Rörby och Torsten Westman.
Svenska Dagbladet 1990-11-25, nekrolog av Martin Rörby och Torsten Westman.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1114

-Id
1114
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076463

-Id
011034076463
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish