2870 NORDSINNEN (Poståpneri) [no]

2870 NORDSINNEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b5f07ed8-0c16-4893-927c-2d761f0b08fb | RDF/XML | JSON-LD
Name
2870 NORDSINNEN
Norwegian bokmål

Alternative name
NORDSINNEN
Norwegian bokmål

Establishment
19/05/1883 Nordre Land (Kommune) [no], ,

-Time
19/05/1883
-Place reference
Nordre Land (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2870
Type
Norwegian bokmål

History

NORDSINNEN poståpneri, i samme annex til Nordre Land prestegjeld, Hadeland og Land fogderier, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 30.12.1882 og 19.5.1883 med virksomhet fra 1.7.1883. Ukentlig bipostrute til/fra Snertingdalen poståpneri, i stedet for den tidligere bipost mellom Odnæs poståpneri og Snertingdalen poståpneri. Sirk. 14, 21.6.1883.

Navnet ble fra 1.10.1883 endfret til NORDRE LAND. Sirk. 21, 30.9.1883.
Se også NORDRE LAND under AADNÆS, der NORDRE LAND fra 1.7.1881 fikk navnet ODNÆS.

Fra 1.6.1886 ble det opprettet en kjørende bipostrute mellom Nordre Land og Nordthorpen poståpnerier. Sirk. 15, 6.7.1886.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra 1.1.1901 igjen under Kristiania postkontor, grunnet den nye postforbindelsen med jernbanen mellom Grefsen og Røikenvik. Sirk. 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 28.11.1902 endret til DOKKA. Sirk. 45, 24.11.1902.

Fra 1.7.1953 ble poståpneriet lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B, Sirk. 12, 24.4.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 2870 DOKKA tildelt postnr 2882.

Poståpneriet overtok antakelig datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver etter det tidligere Nordre Land poståpneri, som fra 1.7.1881 endret navn til Odnæs.

(2870)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Stevnevitne Hans O. Moen 1.7.1883. (På gården Moen.)
Landh. Martin Johannesen Hveem 1.7.1885 (f. 1855).
Frk. Anna Sæve kst. 1.1.1903, fast 9.12.1905 (f. 1879).
Margit Løken (Maanum) 1.8.1936 (f. 1903). Under sykdom i tiden 19.2.-- 17.5.1954 med kontor-vikar Marit Dahl, og fra 18.5. til 20.6.1954 med Magnus Eliassen som midlertidige styrere.
Poståpner Harry Tafjord 1.8.1966 (f. 1920, død 10.11.1976).
Vikarer fra 10.11.1976.
Postmester Arvid Ingar Olden Hubak 1.8.1977 (f. 1932).
Postkass. Håvard Torseth vikar fra 1.9.1985 (f. 1949).
Hubak er senere kommet tilbake.
Postmester Svein Magnussen 1.5.1998.

Årlig poståpnerlønn er i 1883 notert med kr 120,-, i 1885 kr 200,-, i 1888 kr 240,-, i 1897 kr 440,-, i 1903 kr 720,-, i 1908 kr 800,-, i 1912 kr 950,-, i 1913 kr 1.000,-, i 1914 kr 1.100,- og fra 1917 kr 1.300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 19/05/1883 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
19/05/1883 ?
--Earliest time
19/05/1883
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440937

-Id
021166440937
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål