Westerbergs båtvarv (Varv) [sv]

Other languages: Westerbergs båtvarv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Båtvarv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:54:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b5df701f-8953-427a-8184-7de78e9a6a38 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Westerbergs båtvarv
Swedish

Alternative name
Karl Kallins Båtbyggeri
Swedish

Description
Båtvarv
Swedish

Establishment
1921

-Time
1921
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet startade 1921 av Otto Westerberg (född 1886) på insidan av Väddö. Karl Hugo Kallin köpte 1946 båtbyggeridelen, som då fick namnet Kallins båtbyggeri. Båtbyggeribyggnaden bran 2006. Westerbergs varv var efter delning inriktat på utrustning och vinterförvaring. Varvet är fortfarande i viss mån i drift (2008).

Swedish

Owned by
Westerberg, Otto

-Owner (text)
Westerberg, Otto
Swedish
Kallin, Karl Hugo

-Owner (text)
Kallin, Karl Hugo
Swedish
Activity
Varvsverksamhet Norrtälje (Kommun) [sv], Väddöbacka [sv], ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Norrtälje (Kommun) [sv], Väddöbacka [sv], ,
--Place
--Specified
Väddöbacka
Swedish
Reference
Larsson, Gunilla (2008). Bevarade småbåtsvarv i Stockholms skärgård: översiktlig inventering av småbåtsvarv i Stockholms skärgård, Stockholm län. Stockholm: Stockholms läns museum i Stockholms skärgård 2008.
Swedish

DigitaltMuseum
021166454810
-Id
021166454810
-System
DigitaltMuseum