2164 TOGSTAD (Poståpneri) [no]

2164 TOGSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b5950739-719b-4496-a43a-9d80c14e6bc5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2164 TOGSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
TOGSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
01/04/1960

-Time
01/04/1960
Termination
14/10/1999

-Time
14/10/1999
Code
2164
Type
Norwegian bokmål

History

TOGSTAD poståpneri, i Nes herred, Akershus fylke, under Skarnes postkontor, ble underholdt fra 1.4.1960. (Protokoll / Noteringssentral.)

Navnet ble fra 1.7.1960 endret til SKOGBYGDA. (Protokoll / Noteringssentral.)

Poståpneriet ble fra 1.7.1971 lagt under Lillestrøm postområde. Sirk. 28, 15.6.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret flyttet i 1986 til nye lokaler hos Ingeborgrud Landhandel.

Postkontoret 2164 SKOGBYGDA ble lagt ned fra 15.10.1999. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 13, 1.10.1999.

Poståpneriet nyttet først 1-rings 22 mm datostempel som det tidligere brevhus fikk tilsendt ved overgang til brevhus I i 1957, og fikk senere i 1960 samme stempel med tekst "Skogbygda".

(2164)
Poståpnere/styrere:
Samvirkelagsbestyrer Sigurd S. Livgard 1.4.1960 (f. 1905).
Mary Helene Sandaker kst. 1.12.1966 (f. 1942).
Poståpner Gudlaug Reidun Solberg Smedstuen 1.12.1969 (f. 1918).
Poststyrer (vikar) Else Berit Bentzen fra 1.3.1983 (f. 1943). Overtok allerede fra 16.9.1981.

Den første årlige poståpnerlønnen var kr 4.200,-.

ØVRE TOGSTAD brevhus i Nes herred, Kristiania amt, under Kristiania postkontor, i postruten Sæterstøen -- Togstad, ble opprettet 1.3.1915. (Brevhus-protokoll.)

Navnet ble skrevet med bindestrek -- ØVRE-TOGSTAD -- fra 12.12.1933 v/ Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset ble omgjort til brevhus II fra 2.2.1949. Sirk. 2, 2.2.1949.

Brevhuset ble fra 1.7.1953 lagt under Skarnes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Brevhuset ØVRE-TOGSTAD ble lagt ned fra 1.7.1959 og samtidig omgjort til poståpneri med navnet TOGSTAD. Ref.: N.P. 1962. Ny postadresse: 2164 SKOGBYGDA. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 678 og fikk tildelt "Kronet posthorn"- stempel i mai 1935.

Brevhusstyrer:
Landh. O. A. Svenneby 1.3.1915.

Da brevhusene TOGSTAD og ØVRE TOGSTAD ble opprettet i 1915, var man uenig om hvor det opprinnelige ene brevhuset skulle ligge. Begge landhandlerne ønsket brevhuset plassert hos seg. Da Togstad brevhus i 1945 ble flyttet til Togstad Samvirkelag, lå brevhusene 30 meter fra hverandre. Dette var årsaken til at TOGSTAD brevhus fra 1.7.1960 ble omgjort til poståpneri, og at ØVRE-TOGSTAD ble lagt ned fra 1.7.1959.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1960 14/10/1999

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1960 14/10/1999
--Earliest time
01/04/1960
--Latest time
14/10/1999
DigitaltMuseum
021166440671

-Id
021166440671
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål