Description
ALEKTO
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1853
Byggested: Arendal, Norge
Ombygging: Ombygget 1871 [no]
Type of vessel
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
23/11/2016 15:51:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b571f80c-5e50-4af2-bd7b-fd8e9655f233 | RDF/XML | JSON-LD
Name
ALEKTO
Norwegian bokmål

Description
ALEKTO
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1853
Byggested: Arendal, Norge
Ombygging: Ombygget 1871
Norwegian bokmål

Technical description
Materiale: Tre
Tonnasje:
147 cl
Norwegian bokmål

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Hjemsted:

Arendal 1853-

Farter:

Svartehavsfart

Skipsfører:

I. Høyer 1856
N. Nielsen 1864

Eier:

Julius Stephansen 1864

Norwegian bokmål

Measurement
Tonnasje [no]: 147 commerce-lest [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
147
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Built
1853 Arendal, Norge
1853

-Timespan
1853

--Earliest time
1853
-Dating comment
1853
Norwegian bokmål

-Place reference
Arendal, Norge
--Place (text)
Arendal, Norge
Norwegian bokmål
Reference
Malmstein-registeret
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021176789655

-Id
021176789655
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Norwegian bokmål