Modalen (Kommune) [no]

Other languages: Modalen (norwegian bokmål)

Kommune [no]

11/06/2017 17:29:09
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b4c36e66-d2f6-4343-ae07-01999432c59d | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Modalen
Norwegian bokmål

Code
4629
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.81735, 5.8079, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.81735
-Longitude (Easting)
5.8079
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1252

-Id
1252
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1252 til 4629 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål