Fristedt, Gustaf Adolf (1861 - ) [sv]

Fristedt, Gustaf Adolf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:55
13/08/2022 00:15:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b47e68cf-bbe2-47b6-8b58-f757f05c036d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fristedt, Gustaf Adolf
Swedish

First name
Gustaf Adolf
Swedish

Last name
Fristedt
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1861

-Time
1861
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Verk ett urval:
Ca 36 byggnader i Stockholm (enligt Malmarna).
Grand National (Nalen), Regeringsg 72-74, 1885.
Odeng 2 (ryska huset, bostadshus och ryskt kapell), 1893, ombyggt 1920 av Ludv Peterson.

Swedish

Reference
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Swedish

Primus
842

-Id
842
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076288

-Id
011034076288
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish