Ytre Gamvik (Forlatt sted) [no]

Ytre Gamvik (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/b4327ffa-ca24-4d11-9f15-f639cd8e639a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ytre Gamvik
Norwegian bokmål

Alternative name
Ytre Gamvik
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
70.27258, 20.24861, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
70.27258
-Longitude (Easting)
20.24861
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
798710

-Id
798710
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål