Barstad, Birthe Sofie (1867 - 1938) [no]

Barstad, Birthe Sofie (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:33
13/08/2022 01:20:12
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b424ea53-2d4d-4bed-b8b9-ad478979f4cc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Barstad, Birthe Sofie
Norwegian bokmål

First name
Birthe Sofie
Norwegian bokmål

Last name
Barstad
Norwegian bokmål

Alternative name
Barstad, Bertha
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1867

-Time
1867
Death
1938

-Time
1938
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Hun ble født i Ørsta og døde samme sted. Etter å ha gått på Statens håndverk og industriskole i Kristiania, gikk hun i fotograflære hos Margrethe Svendsen i Ålesund. Overtok i 1902 det fotograffirmaet som var startet ca.1870 av P. O. Sørheim og i 1889 overtatt av Paul Mork. Hun drev det til 1920, da det ble overtatt av Morks svigersønn Karl Kornberg, som i 1978 fremdeles driver det sammen med sønnen Lasse. Fotograf Olav Lystad, Ørsta, har tatt vare på noen ganske få av Bertha Barstads tidlige negativer.

Virkested:
1902-1920: Volda

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
173

-Id
173
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005003

-Id
021036005003
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål