Frobenius, Leo (1873 - 1938) [sv]

Frobenius, Leo (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Leo Viktor Frobenius, född 29 juni 1873 i Berlin, död 9 augusti 1938 i Biganzolo, Piemonte, var en tysk etnolog, antropolog och Afrikaforskare. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/07/2018 08:42:33
18/03/2023 04:10:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b4038bed-10e2-4283-95c1-54657e2967fe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Frobenius, Leo
Swedish

First name
Leo
Swedish

Middle name
Viktor
Swedish

Last name
Frobenius
Swedish

Description
Leo Viktor Frobenius, född 29 juni 1873 i Berlin, död 9 augusti 1938 i Biganzolo, Piemonte, var en tysk etnolog, antropolog och Afrikaforskare.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
29/06/1873

-Time
29/06/1873
Death
09/08/1938

-Time
09/08/1938
Biography

Leo Viktor Frobenius, född 29 juni 1873 i Berlin, död 9 augusti 1938 i Biganzolo, Piemonte, var en tysk etnolog, antropolog och Afrikaforskare. Frobenius företog ett flertal forskningsresor i Afrika och angränsande asiatiska områden.
Det betydande vetenskapliga materialet sammanfördes till ett Afrikaarkiv, ur vilket forskningsinstitutet för kulturmorfologi i Frankfurt am Main framgått. Frobenius har lagt grunden till den s.k. kulturhistoriska skolan inom antropologin och utgett en rad arbeten.

Swedish

-Text
Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 35. Supplement. Cambrai - Glis, s. 1077
Swedish
Carlotta-SMVK
3829391
-Id
3829391
-System
Carlotta-SMVK