Tobacco Place holder

Tobakk (norwegian bokmål), Tobakk (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:23
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/tobakk
Label
Tobacco
English

Tobakk
Norwegian bokmål

Tobakk
Norwegian nynorsk

Not used label
Nikotin
Norwegian bokmål

Nikotin
Norwegian nynorsk

Røykeavvenning
Norwegian nynorsk

Røykeavvenning
Norwegian bokmål

Røykeslutt
Norwegian nynorsk

Røykeslutt
Norwegian bokmål

Røykestopp
Norwegian nynorsk

Røykestopp
Norwegian bokmål

Røyketelefonen
Norwegian nynorsk

Røyketelefonen
Norwegian bokmål

Røykfri
Norwegian nynorsk

Røykfri
Norwegian bokmål

Røyking
Norwegian nynorsk

Røyking
Norwegian bokmål

Snus
Norwegian nynorsk

Snus
Norwegian bokmål

Tobakksskade
Norwegian bokmål

Tobakksskade
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Public health
English

Note
**
Norwegian bokmål

Lovleg rusmiddel som ved bruk har ein betydeleg helserisiko. Det blir arbeidd for å redusere bruk av tobakk, motivere og gje hjelp til røykeslutt og sikre vern mot eksponering for tobakksrøyk.
Norwegian nynorsk