hette [no]

hette (norwegian bokmål), hette (norwegian nynorsk)

Nomenklatur for drakt (Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt) [no]

Description
En type hodeplagg som omslutter hodet unntatt ansiktet. Ofte en del av eller festet til et annet plagg. Kan ha skulderslag og dekke skuldrene. En hette av hvit linlerret er et hodeplagg som markerer at kvinnen er gift, se linhette/linhatt. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@bunadogfolkedrakt.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
30/09/2020 10:53:14
16/10/2021 12:23:29
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b3cdc365-b2fc-42c7-b1f7-1ec19ac4ac41 | RDF/XML | JSON-LD
Label
hette
Norwegian bokmål

hette
Norwegian nynorsk

Description
En type hodeplagg som omslutter hodet unntatt ansiktet. Ofte en del av eller festet til et annet plagg. Kan ha skulderslag og dekke skuldrene. En hette av hvit linlerret er et hodeplagg som markerer at kvinnen er gift, se linhette/linhatt.
Norwegian bokmål

Ein type hovudplagg som dekkjer hovudet bortsett frå andletet. Ofte ein del av eller festa til eit anna plagg. Kan ha skulderslag og dekkje skuldrene. Ei hette av kvit linlerret er eit hovudplagg som viser at kvinna er gift, sjå linhette/linhatt.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     headgear - Name
English

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Related concept
English

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

lue
Norwegian bokmål

lue
Norwegian nynorsk

Southern Sami

Northern Sami