portee cross

Other languages: skill (norwegian bokmål), varpskäl (swedish), tiuhtavarvat (finnish), skel i trenden (danish), þràðaskil (icelandic), envergeure (french), lesekreuz (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Korsning av varptrådarna (da kejsning) som göres under varpningen. Den bevaras under hela vävningen, för att varptrådarna skola hållas i sin inbördes ordning. Märk ty Lesekreuz = korsning av en tråd; Gangkreuz = korsning av grupper av trådar, användes för att fördela bredden över varpbommen. Jfr Lagn. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2016 07:45:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b3ba3c01-874c-48ff-9175-db20b0f54219 | RDF/XML | JSON-LD
Label
portee cross
English

skill
Norwegian bokmål

varpskäl
Swedish

tiuhtavarvat
Finnish

skel i trenden
Danish

þràðaskil
Icelandic

envergeure
French

lesekreuz
German

Alternative label
porrey cross
English

fadenkreuz
German

Description
Korsning av varptrådarna (da kejsning) som göres under varpningen. Den bevaras under hela vävningen, för att varptrådarna skola hållas i sin inbördes ordning. Märk ty Lesekreuz = korsning av en tråd; Gangkreuz = korsning av grupper av trådar, användes för att fördela bredden över varpbommen. Jfr Lagn.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic


German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish