Östberg, Wilhelm (1944 - ) [sv]

Östberg, Wilhelm (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Wilhelm Östberg, född 1944. Han var afrikaintendent vid Etnografiska museet 1979-2011. Docent i socialantropologi. Mångårig redaktör för Ethnos. Journal of Anthropology. Han gick i pension 2011. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/07/2018 08:57:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b3a9e5ac-170a-40df-9951-c0a0c6aa75ca | RDF/XML | JSON-LD
Name
Östberg, Wilhelm
Swedish

First name
Wilhelm
Swedish

Last name
Östberg
Swedish

Alternative name
Wille Östberg
Swedish

Title
intendent

-Title
intendent
Swedish
Description
Wilhelm Östberg, född 1944. Han var afrikaintendent vid Etnografiska museet 1979-2011. Docent i socialantropologi. Mångårig redaktör för Ethnos. Journal of Anthropology. Han gick i pension 2011.
Swedish

Birth
1944

-Time
1944
Biography

Wilhelm Östberg, född 1944. Han var afrikaintendent vid Etnografiska museet 1979-2011. Docent i socialantropologi. Mångårig redaktör för Ethnos. Journal of Anthropology. Han gick i pension 2011.

Swedish

Verksam vid organisation [sv]
Etnografiska museet, Stockholm

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Etnografiska museet, Stockholm
Swedish
Carlotta-SMVK
1000033
-Id
1000033
-System
Carlotta-SMVK