2224 ØSTMARKEN (Poståpneri) [no]

2224 ØSTMARKEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b38d26e9-9414-4129-8be4-34ba933e6362 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2224 ØSTMARKEN
Norwegian bokmål

Alternative name
ØSTMARKEN
Norwegian bokmål

Establishment
06/06/1874 Kongsvinger (Kommune) [no], ,

-Time
06/06/1874
-Place reference
Kongsvinger (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2224
Type
Norwegian bokmål

History

ØSTMARKEN poståpneri, på gården Holmen, i Østmarken annex til Vinger prestegjeld, Vinger og Odalen fogderier, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 6.6.1874, med virksomhet fra 1.7.1874. Sirk. 10, 20.6.1874.

Poståpneriet ble fra 1.7.1900 lagt under Kongsvinger postkontor. Sirk. 26, 30.6.1900.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til AUSTMARKA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1883 av 2-rings vanlig type.

(2224)
Poståpnere/styrere:
Bruksfullm. O. Thomasen 1.7.1874.
Olaf Thomassen 2.7.1896 (f. 1873).
Birger Gjerstad midlertidig fra 1.8.1942, fast 1.2.1943 (f. 1883).
Poståpner Gudrun Pramm (Askerud) 1.10.1954 (f. 1907). Under tjenestefri i 1 mnd. fra 17.10.1955 med Bjørg Hagen (f. 1927) som vikar.
Bjørg Hagen kst. 1.7.1976 (f. 1927).
(?) (?) (?)

Årlig poståpnerlønn var i 1874 12 Spd., i 1897 kr 150,-, i 1905 kr 300,-, i 1911 kr 550,-, i 1914 kr 600,-, og fra 1917 kr 850,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 06/06/1874 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
06/06/1874 ?
--Earliest time
06/06/1874
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440684

-Id
021166440684
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål