Cultural buildings Place holder

Kulturbygg (norwegian bokmål), Kulturbygg (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:17
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/kulturbygg
Label
Cultural buildings
English

Kulturbygg
Norwegian bokmål

Kulturbygg
Norwegian nynorsk

Not used label
Galleri
Norwegian nynorsk

Galleri
Norwegian bokmål

Grendehus
Norwegian bokmål

Heradshus
Norwegian nynorsk

Herredshus
Norwegian bokmål

Grendehus
Norwegian nynorsk

Kulturhus
Norwegian nynorsk

Kulturhus
Norwegian bokmål

Samfunnshus
Norwegian nynorsk

Samfunnshus
Norwegian bokmål

Broader concept
     Culture
English

Note
Lokale og regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, som for eksempel nasjonale kulturbygg, samfunnshus, kulturbåter og lignende.
Norwegian bokmål

Lokale og regionale møteplassar og formidlingsarena for kultur, som til dømes nasjonale kulturbygg, samfunnshus, kulturbåtar og liknande.
Norwegian nynorsk