8850 HERØ I HELGELAND (Poståpneri) [no]

Other languages: 8850 HERØ I HELGELAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:19:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b1e9ef3d-6818-4fe5-9ad8-d5912795dd2b | RDF/XML | JSON-LD
Name
8850 HERØ I HELGELAND
Norwegian bokmål

Alternative name
HERØ I HELGELAND
Norwegian bokmål

Establishment
18/03/1861

-Time
18/03/1861
Termination
?

-Time
?
Code
8850
Type
Norwegian bokmål

History

HERØ I HELGELAND poståpneri, i Herø annex til Alstahaug prestegjeld, Helgeland fogderi, under Nordland postkontor (Namsos fra 1866), ble opprettet ved Kgl.res. 18.3.1861, med virksomhet fra 1.7.1861. Sirk. 17, 20.7.1861.

Navnet ble fra 1.4.1900 endret til HERØHOLMEN. Sirk. 16, 2.4.1900.

Det er nevnt at poståpneriet brente ned i 1903.

Fra 15.2.1908 ble navnet skrevet HERØYHOLMEN. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble 1.4.1989 endret til bare HERØY. Sirk. 5.6.2.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8850 HERØY tildelt postnr 8851.

Poståpneriet fikk antakelig ikke tildelt datostempel før i 1876 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8850)
Poståpnere/styrere:
Reisende kapellan Valmun 1.7.1861.
Kirkesanger og lærer Didrik Lorentzen 1.4.1867. Under tjenestefri i tiden 1.10.1890--31.12.1891 med handelsm. A. Heltzen (f. 1864) som vikar.
Handelsm. A. Heltzen 1.1.1892 (f. 1864).
Telefonstyrer, frk. Agnes Hermansen Færø 4.8.1934 (f. 1904).
Tor-Eirik Aakre kst. 1.11.1970.
Postkass. Jens Magne Norum 1.2.1974 (f. 1952).
Posteksp. Rigmor Irene Flæsen 1.2.1987 (f. 1955).
Unni Pettersen 1.2.1990 (f. 1961).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1861 1869 1873 1877 1880 1899 1909 1914
Spd. 8 16 30
Kr 240 320 700 750 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 18/03/1861 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
18/03/1861 ?
--Earliest time
18/03/1861
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443594

-Id
021166443594
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål