1640 RAADE (Poståpneri) [no]

Other languages: 1640 RAADE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:44:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b1db45f2-283e-43bf-83bd-53cb7d61d7e5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1640 RAADE
Norwegian bokmål

Alternative name
RAADE
Norwegian bokmål

Establishment
23/02/1859 Råde (Kommune) [no], , ,

-Time
23/02/1859
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1640
Type
Norwegian bokmål

History

RAADE poståpneri, i Raade prestegjeld, Mosse fogderier, under Sarpsborg postkontor, ble opprettet ved Kgl. Resolutioner av den 1.9., 22.12.1858 og 23.2.1859, med virksomhet fra 1.4.1859. Sirk. 8, 31.3.1859.

Poståpneriet ble fra 1.10.1900 lagt under Fredrikstad postkontor. Sirk. 89, 26.9.1900.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet RÅDE.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B. Sirk. 12, 24.4.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 1640 RÅDE tildelt postnr 1641.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble ifølge "Norske Filatelistika" levert først i 1876.

(1640)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lensm. Colberg 1.4.1859.
Konst. lensm. Colberg 14.7.1877.
Stasj.mester Johan Ludvig Brock notert i 1879.
Stasj.mester G. C. Sæther 1.12.1896.
Telegrafist Sandstrøm kst. 12.8.1901.
Stasj.mester Nicolai Svendsen 15.10.1901.
Stasj.mester Harald Svarstad 22.5.1913.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.10.1929.
Anders Vollebæk 1.4.1940 (f. 1900).
Poståpner Eiler Leira 1.11.1968 (f. 1920).
Postkass.I Egil Vesterås 1.2.1975 (f. 1929).
Førstepostkass. Nils Petter Hauge vikar fra 1.8.1989 (f. 1957).
Postkass. Erik Johannes Amundsen vikar fra 1.9.1990 (f. 1951).
Postmester (vikar) Nils Petter Hauge fra 1.5.1992 (f. 1957).
Postmester (vikar) Lill Jenny Naasen fra 1.6.1992.
Postmester (vikar) Lisbeth Henæs 1.11.1997.
Poststyrer Nils Petter Hauge 1.5.1998 (f. 1957).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1870 1878 1884 1888 1899 1905 1917
Spd. 20 36
Kr 240 300 380 600 750 800

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 23/02/1859 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
23/02/1859 ?
--Earliest time
23/02/1859
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440502

-Id
021166440502
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål