Iwar, Karl August (1857 - 1913) [sv]

Iwar, Karl August (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Karl August Iwar, missionär, föddes den 16 juni 1857 i Skedevi, Östergötland och dog den 6 januari 1913 i Nimpani missionsstation, Centralprovinserna (nuvarande Madhya Pradesh) i Indien. Efter utbildning vid Johannelunds missionsinst. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b1d199cb-4464-41c7-9cbf-eca7f05f6535 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Iwar, Karl August
Swedish

First name
August Karl
Swedish

Last name
Iwar
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
präst

-Title
präst
Swedish
Description
Karl August Iwar, missionär, föddes den 16 juni 1857 i Skedevi, Östergötland och dog den 6 januari 1913 i Nimpani missionsstation, Centralprovinserna (nuvarande Madhya Pradesh) i Indien. Efter utbildning vid Johannelunds missionsinst.
Swedish

Birth
16.06.1857

-Time
16.06.1857
Death
06.01.1913

-Time
06.01.1913
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Biography

Karl August Iwar, missionär, föddes den 16 juni 1857 i Skedevi, Östergötland och dog den 6 januari 1913 i Nimpani missionsstation, Centralprovinserna (nuvarande Madhya Pradesh) i Indien. Efter utbildning vid Johannelunds missionsinst. 1877-83 och en tids verksamhet i hemlandet sändes I.1884 till Indiens centralprovinser för att inträda i Evangeliska fosterlandsstiftelsens missionsverksanhet bland gonderna, ett primitivt dravidiskt folkslag. Han slog sig ner i en av deras byar mitt i djungeln. Med seg och målmedveten energi och betydande organisations- och ledarförmåga skapade Iwar steg för steg den ståtliga missionsstationen Nimpani med missionärsbostäder, kyrka, skola, sjukhus och barnhem samt en trädgård. De primitiva gonder, som kommo under Iwars inflytande, lyftes till ett högre plan i såväl religiöst som allmänt kulturellt avseende. Under de svåra hungersnödåren i slutet av 1890-talet ledde han på brittiska regeringens uppdrag nödhjälpsarbetet inom ett stort distrikt. (ref. Svenska Män och Kvinnor,1948, sid 23-24). /US Han var gift med Zelma Johanna Kristina (www.geni.com, 2015)

Swedish

Residence
Skedevi, Östergötland

-Place reference
Skedevi, Östergötland
--Place (text)
Skedevi, Östergötland
Swedish
Carlotta-SMVK
1116288

-Id
1116288
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461494
-Id
021037461494
-System
DigitaltMuseum