Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/02/2016 12:29:22
23/09/2023 05:49:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b1ca8c45-ebd6-41be-a44f-b72bbe03e0fd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Engberg, Gunnar
Swedish

First name
Gunnar
Swedish

Last name
Engberg
Swedish

Title
Verkställande direktör

-Title
Verkställande direktör
Swedish
Birth
1884

-Time
1884
Death
1967

-Time
1967
Life role
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Gunnar Engberg var vd för Eriksbergs mekaniska verkstad 1917-1948. Han var också en intresserad småbåtsseglare och vice ordförande i GKSS i slutet av 1920-talet.

Swedish

-Specification
Vd
Swedish
-Other actor

-Specification
Vd
Swedish
Reference
Halldin, Gustaf & Albe, Gerhard (red.) (1963). Svenskt skeppsbyggeri: en översikt av utvecklingen genom tiderna. Malmö: Allhem
Swedish

DigitaltMuseum
021036440376
-Id
021036440376
-System
DigitaltMuseum