Forsberg, Carl Johan (1826 - 1901) [no]

Other languages: Forsberg, Carl Johan (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:10:41
08/06/2024 03:51:18
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b1b1412d-80aa-49c9-adea-f4ff503f0769 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Forsberg, Carl Johan
Norwegian bokmål

First name
Carl Johan
Norwegian bokmål

Last name
Forsberg
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1826

-Time
1826
Death
1901

-Time
1901
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 1826 - død 19.02.1901
Født (i Bergen), d. i Kristiansand. G. m. Oluffa Severine Kildal Lund (1837-92). Hadde sønnen Carl jr., født i Ålesund 1855, sammen. Drev fotografatelieret "A. & C. Forsberg" sammen med broren Adolf Edvard til dennes død i 1877, fra 1873 i Skippergaden 13 "Hjørnet af Markens- og Skippergaden". Huset ble solgt da A. E. Forsberg døde. Var også kjøbmann og hummereksportør. Forsberg kan være den daguerreotypist som slo seg ned i Ålesund i 1850-årene. Vi vet ikke noe om hvor eller hos hvem han lærte fotografikunsten. Han kan være mester for noen av de eldste anonyme bilder av Ålesund. Det er et særtrekk ved de bilder som Aalesunds Museum har i sin billedsamling at Forsberg-bildene utelukkende er portretter og atelierbilder. Altså ikke et eneste bilde av landskap eller bygninger med Forsbergs stempel. Dette kan muligens tyde på at han bare drev som atelierfotograf. Det er takket være Forsberg at vi har bevart et forholdsvis stort antall portretter av ålesundere i 1860-årene.

Virkested:
1868 ca-1901: Kristiansand
1865 ca-1870 ca: Ålesund, 1501

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i ?lesund i glassplatenes tid, 1985
Skjema Aalesunds Museum 1995
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
679

-Id
679
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005912

-Id
021036005912
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål