Figon, Auguste (1829 - 1899) [no]

Figon, Auguste (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:45
26/11/2022 01:24:55
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b1aaf9bb-63e9-4c7b-b30d-b26d6c32e7e6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Figon, Auguste
Norwegian bokmål

First name
Auguste
Norwegian bokmål

Last name
Figon
Norwegian bokmål

Alternative name
Figon, Etienne Auguste
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1829

-Time
1829
Death
1899

-Time
1899
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Frankrike, d. i Fredrikstad. G. m. Louise Marie Talon (1834-), datter av konditor og tryllekunstner Philippe T. og Louise, som fra 1855 bodde en tid i Bergen. Arbeidet som sproglærer, fotograf, bokhandler og vinhandler i Bergen, som fotograf i Hammerfest, vinhandler m m. i Tromsø. Var en tid også guanofabrikant i Lofoten, og ble tilslutt sproglærer i Fredrikstad. Han var en meget levende og malerisk personlighet, som levet lenge på folkemunne i Nord-Norge.

Virkested:
1855-1862 ca: Bergen
1870-1872: Tromsø
1875-1880 ca: Hammerfest
1880 ca-1899: Fredrikstad

Norwegian bokmål

Reference
KIlde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
644

-Id
644
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005856

-Id
021036005856
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål