Figon, Auguste (1829 - 1899) [no]

Figon, Auguste (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:45
25/06/2022 01:44:14
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b1aaf9bb-63e9-4c7b-b30d-b26d6c32e7e6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Figon, Auguste
Norwegian bokmål

First name
Auguste
Norwegian bokmål

Last name
Figon
Norwegian bokmål

Alternative name
Figon, Etienne Auguste
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1829

-Time
1829
Death
1899

-Time
1899
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Frankrike, d. i Fredrikstad. G. m. Louise Marie Talon (1834-), datter av konditor og tryllekunstner Philippe T. og Louise, som fra 1855 bodde en tid i Bergen. Arbeidet som sproglærer, fotograf, bokhandler og vinhandler i Bergen, som fotograf i Hammerfest, vinhandler m m. i Tromsø. Var en tid også guanofabrikant i Lofoten, og ble tilslutt sproglærer i Fredrikstad. Han var en meget levende og malerisk personlighet, som levet lenge på folkemunne i Nord-Norge.

Virkested:
1855-1862 ca: Bergen
1870-1872: Tromsø
1875-1880 ca: Hammerfest
1880 ca-1899: Fredrikstad

Norwegian bokmål

Reference
KIlde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
644

-Id
644
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005856

-Id
021036005856
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål