Kragerø kirke (Kirke) [no]

Other languages: Kragerø kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:41:49
20/04/2024 07:34:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b194b3c5-eac4-4d55-af13-2e42455e41af | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Kragerø kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1870
-Earliest period
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
G. A. Bull
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
Kragerø (Kommune) [no], Kirkegata 1 A, 3770 [no], Kragerø sokn (05090101), Bamble prosti, Agder og Telemark bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Kirkegata 1 A, 3770
Norwegian bokmål

-Place (text)
Kragerø sokn (05090101), Bamble prosti, Agder og Telemark bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
58.87115, 9.4144, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.87115
-Longitude (Easting)
9.4144
-Precision
5
Events
-Timespan
1870
--Earliest time
1870
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
081500301

-Id
081500301
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
163

-Id
163
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84834-2

-Id
84834-2
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
165300505

-Id
165300505
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3814-32/412

-Id
3814-32/412
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214270960
-Id
0212214270960
-System
DigitaltMuseum