Farm assistance grant Place holder

Avløsertilskudd (norwegian bokmål), Avløysartilskot (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:38
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/avlosertilskudd
Label
Farm assistance grant
English

Avløsertilskudd
Norwegian bokmål

Avløysartilskot
Norwegian nynorsk

Not used label
Avløserordning
Norwegian bokmål

Avløysarordning
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Husdyrbrukere skal få avløsing ved ferier, sykdom o.l.
Norwegian bokmål

Avløysarordningane er ein del av velferdsordningane i landbruket. Husdyrbrukarar skal få avløysing ved feriar, sjukdom o.l.
Norwegian nynorsk