Johnson, Amandus (1877 - 1974) [sv]

Johnson, Amandus (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Amandus Johnson, född 1877, död 1974, historiker, e o professor i skandinaviska språk i Philadelphia. Amandus Johnson kom från Sverige till Minnesota vid två års ålder. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:53
02/07/2022 05:22:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b11e0b4a-e33f-460e-88b0-380c3499d357 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Johnson, Amandus
Swedish

First name
Amandus
Swedish

Last name
Johnson
Swedish

Title
historiker

-Title
historiker
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Amandus Johnson, född 1877, död 1974, historiker, e o professor i skandinaviska språk i Philadelphia. Amandus Johnson kom från Sverige till Minnesota vid två års ålder.
Swedish

Wikipedia

Birth
1877

-Time
1877
Death
1974

-Time
1974
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Amandus Johnson, född 1877, död 1974, historiker, e o professor i skandinaviska språk i Philadelphia. Amandus Johnson kom från Sverige till Minnesota vid två års ålder. Studerade vid Gustaus Adolphus College och blev så småningom Doctor of Philosophy vid Pensylvania University i Philadelphia där han undervisade i germanska och skandinaviska språk. J. företog en längre forskningsresa 1922-1924 via Kongofloden till portugisiska Östafrika, då han samlade in etnografiska och arkeologiska föremål för universitetsmuseets räkning. Därefter följde en föreläsningsturné i Sverige och Amerika. Vidare var J. var en mycket framstående kännare av Nya Sverigekolonins historia och har producerat ett flertal skrifter i ämnet. /ASH

Swedish

Carlotta-SMVK
1065122

-Id
1065122
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461518
-Id
021037461518
-System
DigitaltMuseum