2660 TOFTE GAARD [no]

2660 TOFTE GAARD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b1152cb9-f3d6-48be-b099-36e23a9fa656 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2660 TOFTE GAARD
Norwegian bokmål

Alternative name
TOFTE GAARD
Norwegian bokmål

Code
2660
History

TOFTE GAARD omtales i posthistorien som det eneste "Poståpneri" i Trondhjemsruten i slutten av 1600-tallet. Gjestgiver Simen Hansen sies også å være den som tok ut "breve av klaffen" og skriver på postmemorialen når posten kom og gikk.

Vi må anta at stedet foreløpig er postgård eller postutvekslingssted inntil det berettes om offentlige poståpnerier først i 1752.

Poståpneriet ble i 1784 flyttet til HOUGEN GAARD, og i "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785" er også HOUGEN benevnt poståpneri i Trondhjemsruten.

Ved Kgl.res. 17.8.1822 ble det opprettet en ukentlig postgang fra skyss-skiftstedet på gaarden Tofte via Lessøe til Molde og Christiansund N. og tilbake.

I 1824 ble poståpneriet flyttet lenger oppover i dalen og fikk samtidig navnet DOMAAS. I en tid synes det oså om om poståpneriet lå på gården Li.

I portokartet 1833 er navnet skrevet DOMBAAS.

I 1836 ble poståpneriet igjen flyttet, nå til gården SOLEGLAD og fikk dette navnet, lå i Lesje prestegjeld, Gudbrandsdalen fogderi, under Christiania postkontor.

Fra 1.1.1859 er navn og beliggenhet igjen endret ved at poståpneriet flyttet tilbake ned i dalen og fikk navnet DOVRE (SOLEGLAD). Sirk. 28, 15.12.1858.

Nytt Tofte poståpneri ble opprettet nede i dalen fra 1.1.1879.

DOVRE (SOLEGLAD) poståpneri ble fra 1.7.1884 igjen flyttet opp i dalen og fikk på ny navnet DOMAAS. Sirk. 7, 21.4.1884.
Det nye Tofte fikk da navnet Dovre.

DOMAAS poståpneri ble fra 1.7.1887 lagt under Lillehammer posteksp. Sirk. 15, 23.6.1887.

Navnet er fra portokartet 1891 endret til DOMBAAS.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet DOMBÅS.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk poståpneriet fra 1.11.1973 status av underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og ble fra 1.4.1974 gitt status av postkontor B, Sirk. 12, 24.4.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 2660 DOMBÅS tildelt postnr 2659.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet Soleglad poståpneri 3-rings kassasjonsstempel nr 273 (ca 1855/56) og ble under navneendringen fra 1.1.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift og tekst Dovre.

(2660)
Poståpnere/styrere/postmestere:
For uten den tidligere nevnte Simen Hansen er de tidligste poståpnere ukjente.
En timeseddel fra 1834/35 er attestert av Sivert Syvertsøn, som var mulig poståpner da.
Sivert Hansen Soleglad 1.7.1854.
Thore Hansen Soleglad 1.7.1857.
Syver Erlandsen Brækken 12.9.1864.
Gårdbr. Sivert Erlandsen Domaas 1.7.1884 (f. 1825). (Muligens den samme som foregående.)
Ole Domaas 1.7.1908.
Ola T. Lie kst. 1.4.1912, fast 1.10.1914 (f. 1880).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.7.1933.
Hans Magnus Dodstad 1.1.1938 (f. 1890).
Birger Braaten midlertidig fra 15.1.1941.
Arnold Tannvik midlertidig fra 19.1.1942.
Poståpnerass. Ole Flesvik midlertidig fra 20.5.1942.
Landpostbud Embret Nygårdshaug 1.7.1942 (f. 1907).
Ole Flesvik midlertidig fra ca 1945, fast 16.11.1945 (f. 1916).
Driftsleder Inger Kristoffersen 1.10.1983 (f. 1941).
Postmester Snorre Vist 1.1.1984 (f. 1952).
Postmester May Gunn Weseth 15.8.1996.
Postmester Snorre Vist 1.5.1998 (f. 1952).

Poståpneren hadde før 1856 gebyrer.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var:

1856 1870 1881 1894 1909 1912 1914 1917
Spd. 60 80
Kr 160 400 500 550 600 1100

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166440860

-Id
021166440860
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål