Navnegard [no]

Other languages: Navnegard (norwegian bokmål)

Place types (KulturIT [no])

Description
Opprinnelig gardsnavn fra før garden ble oppdelt i gards- og bruksenheter. Navnegard brukes om to eller flere gardsnummer, og gardsnumrene oppgis i merknadsfeltet. Objektet representeres med ett punkt / én koordinat plassert i tunet til ett sentralt bruk. Dette er hovedpunktet for navneobjektet (navneenheten). Arealet for navnegarden vises med et punkt/koordinat på to eller flere bruk i utkanten av området som viser utbredelsen av navnet. [no]
Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
Last changed
13/10/2023 10:22:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b0de2cf3-b028-449a-b49e-6651efe4c425 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Navnegard
Norwegian bokmål

Description
Opprinnelig gardsnavn fra før garden ble oppdelt i gards- og bruksenheter. Navnegard brukes om to eller flere gardsnummer, og gardsnumrene oppgis i merknadsfeltet. Objektet representeres med ett punkt / én koordinat plassert i tunet til ett sentralt bruk. Dette er hovedpunktet for navneobjektet (navneenheten). Arealet for navnegarden vises med et punkt/koordinat på to eller flere bruk i utkanten av området som viser utbredelsen av navnet.
Norwegian bokmål

Definition
Opprinnelig gardsnavn fra før garden ble oppdelt i gards- og bruksenheter. Navnegard brukes om to eller flere gardsnummer, og gardsnumrene oppgis i merknadsfeltet. Objektet representeres med ett punkt / én koordinat plassert i tunet til ett sentralt bruk. Dette er hovedpunktet for navneobjektet (navneenheten). Arealet for navnegarden vises med et punkt/koordinat på to eller flere bruk i utkanten av området som viser utbredelsen av navnet.
Norwegian bokmål

SOSI
305
-Id
305
-System
SOSI