Allori, Cristofano (1577 - 1621) [no]

Allori, Cristofano (norwegian bokmål)

Kunstnere, arkitekter og designere i norske offentlige samlinger (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) [no]

Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
01/04/2021 13:59:31
22/01/2022 04:19:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b0b46b49-5e4f-4281-85d9-0faae3267acf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Allori, Cristofano
Norwegian bokmål

First name
Cristofano
Norwegian bokmål

Last name
Allori
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
17/10/1577

-Time
17/10/1577
Death
01/04/1621

-Time
01/04/1621
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
Norwegian bokmål
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Activity
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Billedkunstner

-Type of activity (text)
Billedkunstner
Norwegian bokmål
Nasjonalmuseet ID
B0B46B49-5E4F-4281-85D9-0FAAE3267ACF

-Id
B0B46B49-5E4F-4281-85D9-0FAAE3267ACF
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039685857
-Id
021039685857
-System
DigitaltMuseum