Fehr, Johan von der (1833 - 1906) [no]

Fehr, Johan von der (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/11/2022 14:10:01
23/09/2023 01:42:29
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b07df78b-8cdf-4a6d-bab5-b354b1728583 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fehr, Johan von der
Norwegian bokmål

First name
Johan von der
Norwegian bokmål

Last name
Fehr
Norwegian bokmål

Alternative name
von der Fehr, Johan
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
08/06/1833

-Time
08/06/1833
Death
20/09/1906

-Time
20/09/1906
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 08.06.1833 - død 20.09.1906
Født i Strudshavn, d. i Norheimsund. Sønn av gjestgiver og skomaker Carl v. d. F. (14.6.1806-) og Charlotte Rebekka Görbitz (21.1.1810-12.12.1892), datter av Johan Martin Görbitz, niese av maleren G. Gift m. Helchine Magdalene Eckhoff (15.3.1839-1929), datter av smedemester Frederik E. og Helchine Magdalene Kaarch (Korch), 14 barn, som av faren alle fikk opplæring som fotografer. Noen av dem drev også som fotografer, og tas med her. Han var daguerreotypist og fotograf, malermester, fruktdyrker, gartner og gåseholder. Begynte som daguerreotypist i Bergen 1853, ble malermester i 1854, gikk så for en tid tilbake til malerfaget men begynte igjen som fotograf i begynnelsen av 1860-årene. En tid drev han også sammen med sønnen Johan "Brødr.Larms atelier". I 1890 overtok sønnen Herman ledelsen av atelieret, men da han forlot Bergen etter en tid ble det sønnen Johan som overtok det, og senior flyttet i 1898 til Norheimsund hvor han virket som fotograf og gårdbruker til sin død i 1906. Firmaet i Bergen ble solgt kort tid etter at de hadde deltatt på Bergensutstillingen i 1898.

Virkested:
1898-1906: Norheimsund
1853-1898: Bergen

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Same as (internal)
Replaces
Fehr, Johan von der (1833 - 1906)
Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Sollied, Ragna. Eldre bergenske fotografer. 1967
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
635

-Id
635
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005844

-Id
021036005844
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
0AF5FCCA-458D-42FF-A609-7DC9A922CE62

-Id
0AF5FCCA-458D-42FF-A609-7DC9A922CE62
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål