9434 SANDTORVHOLM [no]

9434 SANDTORVHOLM (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:20:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b0410e2b-abdf-4916-a0fa-6acffa06d730 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9434 SANDTORVHOLM
Norwegian bokmål

Alternative name
SANDTORVHOLM
Norwegian bokmål

Establishment
12/06/1818

-Time
12/06/1818
Termination
01/07/1969

-Time
01/07/1969
Code
9434
History

SANDTORVHOLM har trolig vært et privatdrevet poststed allerede siden ca. år 1800, men ble nedlagt i noen år, og senere gjenopprettet.

SANDTORVHOLM poståpneri på handelsstedet med samme navn i Trondenæs prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi (antagelig under Nordland postktr. ble opprettet v. Regjeringsskriv til Politidept. av 12.6.1818. Det bestemmes videre om opprettelse av en bipost derfra til Throndenæs og Sørsand, mot tidligere fra Ibestad.

I brev fra Nordland postkontor i 1819 til Brønøe poståpneri, nevnes i forbindelse med oppr. av Sandtorvholm poståpneri at den utgående bipost derfra til Throndenæs gjør at Sørsand poståpneri da blir overflødig. Sørsand ble dermed trolig nedlagt.

Navnet ble antagelig i tiden 1855 - 1863 endret til SANDTORV, lagt under Namsos postkontor fra 1866 og under Tromsø postkontor fra 1.10.1868.
Fra 1.10.1902 ble poståpneriet lagt under Harstad postkontor, jf. sirkulære 24 av 9.6.1902. Fra 1908 ble navnet endret til Sandtorg, jf. sirkulær 27 av 20.5.1908.

9434 Sandtorg poståpneri ble nedlagt 1.7.1969, jf. sirkulære 14 av 26.4.1969

I følge "Filatelistika" hadde poststedet først kassasjonsstempel av tre-rings type nr. 255 og fikk tildelt datostempel 20.1.1859 av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver.

(9434)

Poståpnere

Den første poståpner i ca. 1800 var trolig gjestgiveren Christian Klæboe.
En timeseddel fra 1834 er testert av av R. Christensen, som trolig var poståpner. I 1847 sees C. P. Christensen å være poståpner.
Telegrafist Aslaksen 1.10.1869 - Handelsmann Gotaas i 1883 (i Sandtorv)- Charlotte Gotaas 31.10.1885 - I 1889 bestyrt i 3 - 6 mnd av Mads Sørensen på Chralotte Gotaas vegne.
Handelsmann O. Gotaas 17.11.1892 - M. Sørensen 4.6.1909 (f. 1836)
Handelsmann Adolph Nicolai Gotaas 14.10.1918 (f. 1853)
Ds.eksp. og sersjant Hj. Rande, kst. 1.8.1827
Ds.eksp. Reidar Torbergsen, kst. 16.11.1929 (f. 1901, d. 11.6.1954)
Ds.eksp. Anna Torbergsen, midlt. 11.6.1854 (f. 1911)
Ved nedleggelsen ble hun tilsatt ved Gausvik poståpneri.

Den første kjente årlige poståpnerlønnen var 1847: 12 Spd, 1866: 30 Spd, 1873: 60 Spd, 1889: 340 kr, 1893: 500 kr.

Fra 1.7.1917 ble det også gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50 % av daværende lønn.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 12/06/1818 01/07/1969

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
12/06/1818 01/07/1969
--Earliest time
12/06/1818
--Latest time
01/07/1969
DigitaltMuseum
021166443883

-Id
021166443883
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål