Legal claims on property Place holder

Heftelser på eiendom (norwegian bokmål), Hefte på eigedom (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:52
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/heftelser-pa-eiendom
Label
Legal claims on property
English

Heftelser på eiendom
Norwegian bokmål

Hefte på eigedom
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Property
English

Note
Heftelser på en eiendom er en rettighet som begrenser grunneiers bruk av eiendommen. Boplikt, kulturminnevern eller reguleringsplaner er eksempler på typer heftelser.
Norwegian bokmål

Hefte på ein eigedom er ein rett som avgrensar bruken til grunneigaren av eigedomen. Buplikt, kulturminnevern eller reguleringsplaner er døme på typar heftelser.
Norwegian nynorsk