KONUNG ADOLF FREDRIK (1744) [sv]

KONUNG ADOLF FREDRIK (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/10/2016 10:22:50
04/12/2021 01:30:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b02837d6-d873-48cc-befb-500e4d43b97b | RDF/XML | JSON-LD
Name
KONUNG ADOLF FREDRIK
Swedish

Alternative name
ADOLF FREDRIK
Swedish

Other name
RIKSENS STÄNDER [sv] -

-Name
RIKSENS STÄNDER
Swedish

-Timespan
1770 1790
--Earliest time
1770
--Latest time
1790
Wikipedia

Technical description
64 kanoner: 24 st. 24 pund kanoner, 24 st. 12 pund kanoner, 16 st. 6 pund kanoner.
Besättning 492 man.
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Konung Adolf Fredrik byggdes på Djurgårdsvarvet i Stockholm 1744. Konstruktör var G. Sheldon och byggmästare D. Friese.
Skeppet kallades efter 1770 Riksens ständer.
Kom på grund vid Reval den 15 mars 1790 och uppbrändes av svenskarna.

Swedish

Measurement
Längd över allt [sv]: 45,67 meter (m)

-Value
45,67
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Bredde: 12,32 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
12,32
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Djupgående [sv]: 5,64 meter (m)

-Measurement type
Swedish

-Value
5,64
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Deplacement [sv]: 1670 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
1670
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Constructed by
Launched
1744

-Time
1744
Wrecked
1790 Tallinn (Linn) [et], ,

-Time
1790
-Place reference
Tallinn (Linn) [et], ,
--Place
Estonian
Reference
Fartygsregister Sjöhistoriska museet
Swedish

DigitaltMuseum
021176541641
-Id
021176541641
-System
DigitaltMuseum