Description
Klass inom svenska marinen bestående av tre ubåtar sjösatta 1917-1918. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/affa5b9b-8573-4a09-b8f7-64bc271ebdbf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ubåt typ Hajen
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tre ubåtar sjösatta 1917-1918.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 54,0 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
54,0
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Bredde [no]: 5,2 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5,2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 3,5 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Fart [sv]: 15,5 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
15,5
Dykdjup [sv]: 50 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
50
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Besättning [sv]: 30 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
30
-Unit
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish