Rehabilitation Place holder

Rehabilitering (norwegian bokmål), Rehabilitering (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:26
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/rehabilitering
Label
Rehabilitation
English

Rehabilitering
Norwegian bokmål

Rehabilitering
Norwegian nynorsk

Not used label
Attføring
Norwegian bokmål

Attføring
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

Note
Hjelp til personer med sammensatte behov på grunn av nye skader, som hjerneslag, trafikkskade o.l.
Norwegian bokmål

Hjelp til personar med samansette behov som har si årsak i nye skader, t.d. hjerneslag, trafikkskade o.l.
Norwegian nynorsk