Välkommen till workshop i KulturNav

 • Tid: Tisdag 6 september mars kl. 10:00-14:30
 • Plats: Online via Teams.
 • Utvärdering: Skickas ut per e-post under workshopen. Fyll i den - gärna som sista moment!

Dataset att arbeta i

Vi arbetar främst med konstnärsregistret och fokuserar på att hantera personer där du arbetar i rollen som granskare av datasetet:

Upplägg

Vi går igenom KulturNavs funktioner i tre block under vår halvdag.
Mellan varje block så får ni möjlighet att arbeta själv.
Sedan så samlar vi ihop oss och tar frågor och förtydliganden kring det som ni gått igenom.

1. Introduktion

Prova på:

Logga in och se på din sida 
Hitta bland informationskategorier och dataset 
Bekanta dig med ett dataset - visa, bläddra, sök, filtrera och sortera poster 

2. Arbeta i KulturNav

Prova på:

Redigera poster t ex genom att komplettera information i poster med mer info. Använd båda redigeringsmetoderna. 
Skapa en ny post för en person som saknas i datasetet - det finns förslag på nya poster som ska skapas 
Lägg in några relevanta ändringsförslag 
Försök att förbättra poster 
Orientera dig i din uppgiftspanel 

3. Arbete med auktoriteter - konstnärslistan

Vi går igenom och diskuterar projektets arbete med namnlistor och auktoriteter.