Andersson, Albert (1865 - 1915) [sv]

Andersson, Albert (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Albert Andersson föddes den 8 februari 1865 i Rasbergs socken, Skaraborgs län. Studier SMF:s skola i Kristinehamn 1887-88, 1891 Franssonska missionen till Kina (12 jan 1893 ­ 10 okt 1898). [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/12/2017 09:08:56
16/01/2021 06:41:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/af99a466-886d-4f5b-bd76-3c8544df30cc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, Albert
Swedish

First name
Albert
Swedish

Last name
Andersson
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Albert Andersson föddes den 8 februari 1865 i Rasbergs socken, Skaraborgs län. Studier SMF:s skola i Kristinehamn 1887-88, 1891 Franssonska missionen till Kina (12 jan 1893 ­ 10 okt 1898).
Swedish

Wikipedia

Birth
1865

-Time
1865
Death
1915

-Time
1915
Biography

Albert Andersson föddes den 8 februari 1865 i Rasbergs socken, Skaraborgs län. Studier SMF:s skola i Kristinehamn 1887-88, 1891 Franssonska missionen till Kina (12 jan 1893 ­ 10 okt 1898). SMF till Ost-Turkestan (17 maj 1900, stannade i ryska Turkestan till nov 1900, Kashgar till 1906 24 maj) 24 sept. 1907 tillbaka till Östturkestan- sept. 1911) Avled 11 mars 1915.

Swedish

Carlotta-SMVK
1066849

-Id
1066849
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460880
-Id
021037460880
-System
DigitaltMuseum