Klemming, Wilhelm (1862 - 1930) [sv]

Klemming, Wilhelm (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:48
14/09/2019 00:20:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/af82bab4-d484-47d3-aa09-2a3ba7bece9d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klemming, Wilhelm
Swedish

First name
Wilhelm
Swedish

Last name
Klemming
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
17.03.1862
--Place
-Time
07.10.1930
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1881, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
TS 1882-1884, Tekniska skolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Isæus & Sandahl 1884.
Egen verksamhet i Stockholm 1884 till 1910-talet.

Andra uppdrag: Verkställande direktör för AB Clara badinrättning (Centralbadet) 1889-1930, Fastighets AB Orion 1906-1930.
AB Urbs, Centralbadets tvättinrättning AB, Bällstavikens AB, Nya AB Triton.Resor: Europa 1900.
USA 1906.
Danmark, Tyskland, Belgien och England 1907.

Medlemskap: STF 1909-1930, Svenska Teknologföreningen.
Sveriges fastighetsägarförbund, styrelse.
Fastighetsägarföreningen.
Stockholms stadshypoteksförening.

Egna skrifter: SSEÅ 1907, Stockholms framtid. Ideologi och ekonomi.
M fl tryckta arbeten, Se Svenskt biografiskt lexikon.

Verk ett urval:
Klara badinrättning, Centralbadet, Stockholm 1900-1904.
C Adelskölds villa Karlav 33, Stockholm 1885-1887.
L M Ericssons verkstad, Rådmansgatan 31, Stockholm 1890-1891.
Simhallar, skolbad, folkbad, arbetarbad, kasernbad och badrumsinredning bl a i Sandviken och Karlskrona.
Ombyggnad av Renströmska badanstalten, Göteborg 1906.
Bostadshus, Götgatan 7 1908-1912.
Bostadshus Götgatan 12 och 14, 1911-1913.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 264.
H8D 1922:397, 1927:383, 1930:670.
Almqvist, Josef och Sterner, Fredrik (red.): Stockholms byggnadsförening 100 år. Stockholm, 1948. Sid 114.
Svenskt biografiskt lexikon.
Wolfhagen, B:Centralbadet. Stockholms Universitet, VT 1982.
Pedersen, M: Wilhelm Klemming. En naturens förespråkare inom sekelskiftets stadsbyggande. Stockholms Universitet, VT 1993.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bedoire, Fredric: En arkitekt och hans verksamhetsfält kring sekelskiftet. Gustaf Wickmans arbete 1884 - 1916. Akademisk avhandling, Stockholms universitet. Stockholm, 1974.
Bedoire, Fredric: Industriarkitektur i Stockholms innerstad. Stockholm, 1973.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971.
Anteckningar om Stockholms byggmästare, 1897.
Geistige Welt. Gallerie von Zeirgenossen. Auf dem Gabiete der Künste und Wissenschaften. Berlin-Charlottenburg, 1906.
Klemming, D: Släkten Klemmings historia, uo 1952.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1930, Wilhelm Klemming den 7 oktober 1930.
Pienowski, H: Centralbadet.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Alternative id
Primus: 589

-Id
589
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034076667

-Id
011034076667
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish