Frøling, John (1865 - 1932) [no]

Frøling, John (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:16:06
21/05/2022 01:30:59
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/af43bea3-2cec-4242-a18d-178b9252dd83 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Frøling, John
Norwegian bokmål

First name
John
Norwegian bokmål

Last name
Frøling
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1865

-Time
1865
Death
1932

-Time
1932
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 05.07.1865 - død 1932
Født i Sverige, d. i Oslo. G. m. Ragne Jacobsen (1870-27.6.1920). Begynte i lære hos Dahlløff i Stockholm, kom til Christiania 1884, hvor han var hos Aug. Haraldsson til 1892. Startet 17.1.1893 sammen med Joh. B. Carlsen "Frøling & Carlsen", Torvet 12, gikk ut av firmaet i 1895 og startet nytt firma alene i Brogaden 8, med sin hustru som en god assistent. Brukte til å begynne med et billig gummistempel, m. "Joh. Frøling", senere "Frøling & Co.". Han var en av stifterne av Fotografernes Forening i 1894 og av Oslo Fotografforening, ivrig skytter og meget avholdt. Endel av hans plater finnes i Worm-Petersens samling i NTM.

Virkested:
1884-1932: Oslo

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 17(1928) : 4, s.43
Norsk fotografisk tidsskrift 21(1932) : 7, s. 84 (nekrolog)
Norsk fotografisk tidsskrift 22(1933) : 4, s. 37
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
706

-Id
706
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005957

-Id
021036005957
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
B8890265-B2FC-49E7-98EE-AB368E99387C

-Id
B8890265-B2FC-49E7-98EE-AB368E99387C
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål