Hamberg, Axel (1863 - 1933) [sv]

Other languages: Hamberg, Axel (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Axel Hamberg, född 1863, död 1933, geograf, geolog. Fil dr 1901, professor i geografi vid Uppsala universitet 1907-28. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:52:05
01/06/2024 05:40:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/af28cafe-40a8-4f14-b481-180ee1727b9f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hamberg, Axel
Swedish

First name
Axel
Swedish

Last name
Hamberg
Swedish

Title
geolog

-Title
geolog
Swedish
Description
Axel Hamberg, född 1863, död 1933, geograf, geolog. Fil dr 1901, professor i geografi vid Uppsala universitet 1907-28.
Swedish

Wikipedia

Birth
17/01/1863

-Time
17/01/1863
Death
28/06/1933

-Time
28/06/1933
Biography

Axel Hamberg, född 1863, död 1933, geograf, geolog. Fil dr 1901, professor i geografi vid Uppsala universitet 1907-28. Ledamot av Vetenskapsakademien, 1905. Deltog som hydrograf i A. E. Nordenskiölds grönländska expedition 1883. Sin mest betydande insats gjorde Hamberg genom forskningar inom Sarekfjällen i Lappland, där han arbetade varje sommar 1895-1931. De vetenskapliga resultaten har publicerats i serien Naturwisssenschaftliche Untersuchungen des Sarekgebirges in Schwedisch-Lappland". (Svenska Män och Kvinnor, Stockholm 1946)/Is Far till Per Gustaf Hamberg.

Swedish

Son [sv]
Hamberg, Per Gustaf

-Heading
Son
Swedish

-Text
Hamberg, Per Gustaf
Swedish
Carlotta-SMVK
1017377

-Id
1017377
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461345
-Id
021037461345
-System
DigitaltMuseum