Compensation for victims of violent crime Place holder

Voldsoffererstatning (norwegian bokmål), Valdsoffererstatning (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:42
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/voldsoffererstatning
Label
Compensation for victims of violent crime
English

Voldsoffererstatning
Norwegian bokmål

Valdsoffererstatning
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

Note
**
Norwegian bokmål

Statleg erstatning som vert ytt til skadelidande etter visse valdshandlingar, mellom anna overfall, mishandling og valdtekt.
Norwegian nynorsk