Bonnevie, Lars With (1831 - 1878) [no]

Bonnevie, Lars With (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:15:33
22/01/2022 02:11:54
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/aedb6135-6284-4b8c-b8b3-86f4c632a6fd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bonnevie, Lars With
Norwegian bokmål

First name
Lars With
Norwegian bokmål

Last name
Bonnevie
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1831

-Time
1831
Death
1878

-Time
1878
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Borgund 27.09.1831, d. i Horten. Sønn av presten Hans B. (1800-1844) og Jørgine Marie With (1797-1870). Mechanicus og fotograf. Var etter endt utdannelse som mekaniker maskinist på Statens postdampskib på Finnmarken. Slo seg så ned i Horten som den første bofaste fotograf der. I 1864 innredet han atelier i "No. 12B ved Apothekergaden" som han hadde bygget, og her virket han i 14 år. I 1877 var B. oppført med en formue på kr. 1600,- og inntekt på kr. 3000,-, og blant de skattepliktige var det nesten ingen med så lav inntekt. Ble branndirektør i 1877. I 1879 ble atelieret overtatt av H.J. Ridste, som igjen overlot det til N.T. Aastad i 1881.

Virkested:
1860-1878: Horten, Apotekgaten etter 1864

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Baggethun, Rolf: Speilet som husket, 1974
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
301

-Id
301
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005198

-Id
021036005198
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
E607B2E2-D5AA-4D47-B195-BBCCEDE5CFA3

-Id
E607B2E2-D5AA-4D47-B195-BBCCEDE5CFA3
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål