Vollan (Forlatt sted) [no]

Vollan (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/aece7722-a5c0-4578-b45a-d5baf636c471 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vollan
Norwegian bokmål

Alternative name
Vollan
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
64.97036, 10.8846, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
64.97036
-Longitude (Easting)
10.8846
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1068851

-Id
1068851
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål