Stamp duty Place holder

Dokumentavgift (norwegian bokmål), Dokumentavgift (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:07
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/dokumentavgift
Label
Stamp duty
English

Dokumentavgift
Norwegian bokmål

Dokumentavgift
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Duties
English

Note
Dokumentavgift er en særavgift som skal betales ved tinglysing av et dokument som overfører fast eiendom. Avgiften er på 2,5 % av markedsverdien på eiendommen på tinglysingstidspunktet. I enkelte tilfeller slipper du å betale dokumentavgift, f.eks. ved overføring av fast eiendom mellom ektefeller.
Norwegian bokmål

Dokumentavgift er ei særavgift som skal betalast ved tinglysing av eit dokument som overfører fast eigedom. Avgifta er på 2,5 % av marknadsverdien på eigedommen på tinglysingstidspunktet. I enkelte tilfelle slepp du å betale dokumentavgift, f.eks. ved overføring av fast eigedom mellom ektefeller.
Norwegian nynorsk