Erik av Pommern, kung av Danmark, Norge och Sverige ( - 1459) [sv]

Other languages: Erik av Pommern, kung av Danmark, Norge och Sverige (swedish)

Royalties, mostly Nordic (Nordiska museet)

Description
Kung av Sverige, regent 1396-1439/40. Även Kung av Norge 1389-1439/40, Kung av Danmark 1396-1439/40 [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:52:47
06/04/2024 05:09:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/aea3fa12-7504-459b-baa2-7bd32e0368a0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Erik av Pommern, kung av Danmark, Norge och Sverige
Swedish

First name
Erik
Swedish

Alternative name
Erik XIII
Swedish

Title
Kung av Danmark

-Title
Kung av Danmark
Swedish
Kung av Norge

-Title
Kung av Norge
Swedish
Kung av Sverige

-Title
Kung av Sverige
Swedish
Description
Kung av Sverige, regent 1396-1439/40. Även Kung av Norge 1389-1439/40, Kung av Danmark 1396-1439/40
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Death
1459
www.ne.se 2008-04-22

-Time
1459
-Source
www.ne.se 2008-04-22
Swedish
Life role
King 1396 1439?
1396-1439/40

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

-Timespan
1396 1439?

--Earliest time
1396
--Latest time
1439?
-Dating comment
1396-1439/40
Swedish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Erik av Pommern, f. ca 1382, d. 3 maj 1459, norsk, dansk och svensk kung. E. var son till hertig Vartislav VII av Pommern-Stolp och drottning Margaretas systerdotter Maria. Sedan Margaretas son Olof avlidit blev E. närmast hennes fosterson och 1389 erkänd som arvtagare till Norges krona. Vald till dansk och svensk kung 1396 kröntes han vid unionsmötet i Kalmar 1397. Från 1406 var E. gift med den engelska kungadottern Filippa. Källa: www.ne.se 2008-04-22 Lars-Olof Larsson

Swedish

Reference
www.ne.se 2008-04-22
Swedish

Nordiska museet, Primus
118287

-Id
118287
-System
Nordiska museet, Primus
DigitaltMuseum
021036633945
-Id
021036633945
-System
DigitaltMuseum