Gjøsund, Sigvald (1908 - 1989) [no]

Gjøsund, Sigvald (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
12/02/2018 12:18:41
09/12/2023 00:07:36
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/aea0d9a6-b7e1-4019-b9f5-b7e8708f0d49 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gjøsund, Sigvald
Norwegian bokmål

First name
Sigvald
Norwegian bokmål

Last name
Gjøsund
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1908

-Time
1908
Death
1989

-Time
1989
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 09.11.1908, død 30.01.1989.
Født i Vigra. Sønn av gårdbruker Elias G. og Nikoline. Utlært 1933 hos Schwartzmann i Oslo, håndv.br. 1940. Drev atelier i Kongsberg fra 1935, overlot det i 1951 til Reidar Nystuen og utvandret til Australia. Kom tilbake og overtok i 1967 "Enger Atelier" i Halden, grunnlagt av Karl Enger i 1910 (1908), videreført av Kari Enger Blom fra 1952. I 1972 overlot han firmaet til Tore Trollbu, som driver det med firmanavnet "Fotograf Trollbu".

Virkesteder:
1967-1972: Halden
1935-1967: Kongsberg

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
952

-Id
952
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006030

-Id
021036006030
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål