Gjøsund, Sigvald (1908 - 1989) [no]

Gjøsund, Sigvald (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
12/02/2018 12:18:41
18/09/2021 02:55:14
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/aea0d9a6-b7e1-4019-b9f5-b7e8708f0d49 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gjøsund, Sigvald
Norwegian bokmål

First name
Sigvald
Norwegian bokmål

Last name
Gjøsund
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1908

-Time
1908
Death
1989

-Time
1989
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 09.11.1908, død 30.01.1989.
Født i Vigra. Sønn av gårdbruker Elias G. og Nikoline. Utlært 1933 hos Schwartzmann i Oslo, håndv.br. 1940. Drev atelier i Kongsberg fra 1935, overlot det i 1951 til Reidar Nystuen og utvandret til Australia. Kom tilbake og overtok i 1967 "Enger Atelier" i Halden, grunnlagt av Karl Enger i 1910 (1908), videreført av Kari Enger Blom fra 1952. I 1972 overlot han firmaet til Tore Trollbu, som driver det med firmanavnet "Fotograf Trollbu".

Virkesteder:
1967-1972: Halden
1935-1967: Kongsberg

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
952

-Id
952
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006030

-Id
021036006030
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål