Andersson, Carl Filip Gunnar (1865 - 1928) [sv]

Other languages: Andersson, Carl Filip Gunnar (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Botanist, geolog, docent. A. företog talrika forsknings- och studieresor inom europeiska länder, Kaukasien, Spetsbergen 1898 (A. G. Nathorsts expedition), Kanada och Förenta Staterna, samt Australien och Java. Sekreterare i Svenska Sällskapet för antropologi och geografi. /US [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:35:01
25/05/2024 05:43:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ae9278d3-86fb-4866-90e9-94f2d798d855 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, Carl Filip Gunnar
Swedish

First name
Gunnar
Swedish

Middle name
Carl Filip
Swedish

Last name
Andersson
Swedish

Title
geolog

-Title
geolog
Swedish
Description
Botanist, geolog, docent. A. företog talrika forsknings- och studieresor inom europeiska länder, Kaukasien, Spetsbergen 1898 (A. G. Nathorsts expedition), Kanada och Förenta Staterna, samt Australien och Java. Sekreterare i Svenska Sällskapet för antropologi och geografi. /US
Swedish

Wikipedia

Birth
1865

-Time
1865
Death
1928

-Time
1928
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Biography

Botanist, geolog, docent. A. företog talrika forsknings- och studieresor inom europeiska länder, Kaukasien, Spetsbergen 1898 (A. G. Nathorsts expedition), Kanada och Förenta Staterna, samt Australien och Java. Sekreterare i Svenska Sällskapet för antropologi och geografi. /US

Swedish

Verksam vid organisation [sv]
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
Swedish
Carlotta-SMVK
1173074

-Id
1173074
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460882
-Id
021037460882
-System
DigitaltMuseum