Norra och Södra Vedbo fögderi (Fögderi) [sv]

Other languages: Norra och Södra Vedbo fögderi (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Place type
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
10/10/2016 08:24:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ae5fe441-b6f6-43dd-892b-df1dd5a53204 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norra och Södra Vedbo fögderi
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1720 1945
--Earliest time
1720
--Latest time
1945
Riksarkivet NAD: Ref
SE/060299004

-Id
SE/060299004
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10761748
-Id
10761748
-System
Riksarkivet NAD: G_unit